Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Poçt və Rabitə

 Quba rayonunda fəaliyyət göstərən poçt şöbələri barədə

M Ə L U M A T

S/S Poçt şöbələrinin yerləşdiyi ərazi Əlaqə telefonu
(+994 23)
Xidmət göstərdiyi kəndlərin adı
1  Quba mərkəzi poçt şöbəsi, Quba ş. Fətəlixan 9 335-23-99
335-24-99 (faks)
Quba şəhəri, İspik  
2  1 №-li filial, Quba ş. Vaqif küçəsi 9 335-26-03 Quba şəhəri 
3  2 №-li filial Quba A.Hüseynzadə 13 335-23-59   Quba şəhəri
4  Qırmızı Qəsəbə 335-38-99  Qırmızı Qəsəbə, Dağlı
5  Alekseyevka 335-35-03  Alekseyevka, Zizik, İqrığ, Timiryazev  
6  Alpan 334-83-29  Alpan, Kürkün, Uzunmeşə, Susay, Gəray 
7  Amsar  (044) 269-01-02  Amsar, Alıc, Alıc-Digah, Ərməki, Əski-İqrıq
8  Aşağı Atuc 334-04-01  Aşağı Atuc, Susayqışlaq 
9  Barlı 334-60-92 Barlı, Amsarqışlaq 
10 Birinci Nügədi  334-12-99   Birinci Nügədi kəndi
11  Çiçi 334-66-24 Çiçi, Qənidərə, Raziyələr, Sirt Çiçi, Səbətlər Təngəaltı 
12  Əlik 333-92-45  Əlik, Qrız, Qrız-Dəhnə, Cək, Haputlu
13  Hacıhüseynli 334-68-04   Hacıhüseynli, Qımılqışlaq, Davudoba, Küpçalqışlaq, Mirzəqasım, Novonikolayevka, Hacıqayıb, Gənclər, Əliməmmədoba, Ərməkiqışlaq
14  Xaltan 333-40-13  Xaltan, Muçu, Nütəh, Rəngidar, Utuq, Çarxaçu
15  Xınalıq 334-90-91 Xınalıq, Qalaxudat 
16  Xucbala 334-87-04  Xucbala, Aşağı Xuc, Orta Xuc, Digah, Çartəpə 
17  İkinci Nügədi 334-73-85 İkinci Nügədi, Pirvahid 
18  Kunxırt 334-35-88 Güləzi, Künxırt, Aydınkənd, Atuc, Afurca, Dalaqo, Rucuq, Firiq, Xanagahyolu, Xırt 
19  Küpçal 334-53-21  Küpçal, Qələdüz, Üçgün, Qımıl, Küsnət
20  Qəçrəş 334-54-60  Küpçal, Qələdüz, Üçgün, Qımıl, Küsnət
21  Qonağkənd 333-36-07 Qonaqkənd, Qaravulüstü, Cimi, Puçuq, Xaşı, Ördüc, Gömürdəhnə 
22  Rustov 334-25-01 Rustov, Qam-Qam, Dəhnə, Cadarı, Bağçəli, Cindar, Yekdar, Sofikənd, Kələbağ, Məckəxacə, Bad, Püstəqasım, Xənagah, Hacıağalar, Güneyməhlə, Şuduq, Növdün 
23  Söhüb 334-94-01  Söhüb, Adur, Qarxun, Dalıqaya, Rük, Girdəh, Zıxır, Buduq, Zeyid, Dağüstü, Yalavanc
24  Talabıqışlaq 333-42-03  Talabıqışlaq, Cağacuq, Küçeyi, Töhmər, Xarovşa, Talabı,
25  Vəlvələ 333-52-01   Vəlvələ, Bərqov, İdrisqışlaq, İsnovqışlaq, Paşaoba, Gədikqışlaq, Qaraçay, Mirzəqışlaq
26  Vladimirovka 333-46-29  Vladimirovka, Dəlləkli, Mirzəməmmədkənd, Ağbil, Əlibəyqışlaq  
27  Yenikənd 333-30-37 Yenikənd, AşağıTüləkəran, YuxarıTüləkəran, Möhüc, Tülər, Gültəpə 
28  Yerfi 334-95-03 Yerfi, Qayadalı, Dərk, Nohurdüzü, Talış 
29  Zərdabi 334-43-01 Zərdabi, Bağbanlı, Qacar Zeyid, 
30  Zərqava 334-49-01  Zərqova, İsnov, Aspərəsti, Qasımqışlaq, Qorxmazoba, Kələnov, Mahmudqışlaq, Xaspolad, Çayqışlaq 

Quba rayonunda fəaliyyət göstərən EATS-ləri barədə

MƏLUMAT

S/S EATS-in yerləşdiyi ərazi Əlaqə telefonu
(+994 23)
Xidmət göstərdiyi yaşayış məntəqələrinin adı
1 Quba mərkəzi EATS
Quba ş. Fətəlixan küçəsi 57a
335-50-50
335-30-99
Quba şəhəri, Dağlı, Mirzəməmmədkənd, Timiryazev, Nərimanabad, Almazqazmalar, İqrıq
2 Afurca EATS 334-34-00 Afurca, Güləzi, Künxırt, Firiq, Sərtənc
3 Alekseyevka EATS 333-11-21 Alekseyevka, Nərimanabad, Zizik, İqrıq, Timiryazev
  Alpan EATS 334-80-00 Alpan, Kürkün
  Barlı EATS 334-60-00 Barlı, Amsarqışlaq
  Birinci Nügədi EATS 334-08-10 Birinci Nügədi, Amsar, Əski-İqriq
  Çiçi EATS 334-64-00 Çiçi, Raziyələr, Sirtçiçi
  Digah EATS 334-85-00 Digah, Xucbala
  Ərməki EATS 334-52-55 Ərməki, Alıc, Alıc-Digah, Yuxarı Digah
  Əlik EATS 333-92-00 Əlik, Haputlu, Cək
  Hacıhüseynli EATS 334-67-00 Hacıhüseynli, Hacıqayıb, Novonikolayevka, Qımılqışlaq, Davudoba
  Xaltan EATS 333-34-00 Xaltan, Nütəh
  Xınalıq EATS 334-90-00 Xınalıq
  İkinci Nügədi EATS 334-70-00 İkinci Nügədi, Püstəqasım
  Küpçal EATS 334-53-45 Küpçal, Qəçrəş, Üçgün, Qələdüz
  Qəcərzeyid EATS 333-55-00 Qəcərzeyid, Bağbanlı, Qaraçay, Nügədi qazmalar
  Qımıl EATS 334-37-00 Qımıl, Küsnət, Küsnətqazma, Qırmlqazma
  Qonaqkənd EATS 333-35-00 Qonaqkənd, Cimi, Qaravulustü
  Pirvahid EATS 334-31-00 Pirvahid
  Rustov EATS 334-23-00 Rustov, Qam-qam, Baxçaəli, Püstəqasım, Qalagah, Məckə-xacə, Şuduq, Növdün, Kəşkəndərə, Bad, Hacıqayıb
  Söhüb EATS 334-93-00 Söhub, Rük, Qarxun, Buduq, Zeyid
  Talabıqışlaq EATS 333-42-00 Talabıqışlaq, Xarovşa, Küçeyi, Cağacıq
  Təngəaltı EATS 333-60-00 Təngəaltı
  Vəlvələ EATS 333-50-00 Vəlvələ, Paşaoba, İsnovqışlaq, İdrisqışlaq, Günəşli
  Vladimirovka EATS 333-46-00 Vladimirovka, Mirzəməmmədkənd
  Yerfi EATS 334-95-00 Yerfi, Dərk, Talış
  Zərdabi EATS 334-40-00 Zərdabİ, Bağbanlı, Ərməkiqışlaq
  Zərqava EATS 334-47-00 Zərqava, Xaspolad, İsnov, Kələnov, Aspərasti, Qorxmazoba, Qasımqışlaq, Mahmudqışlaq, Partizan
  Utuq EATS 333-74-00 Utuq
  Səbətlər EATS 333-80-00 Səbətlər, Aşağı Səbətlər
  Ağbil MİNİ EATS 333-82-00 Ağbil
  Dəlləkli MİNİ EATS - Dəlləkli
  Yenigiləzi MİNİ EATS 333-67-00 Yengizəli
  Aşağı-Xuc MİNİ EATS 333-62-00 Aşağı-Xuc
  Qəçrəş MİNİ EATS 333-75-00 Qəçrəş
  İspik MİNİ EATS 338-34-00 İspik
  Susay MİNİ EATS 333-32-30 Susay

 

Keçidlər